• Spiekweg Zeewolde

  Project: Reconstructie fietspad Spiekweg Zeewolde Werkzaamheden: Ontgraven cunet, aanbrengen fundering en het afwerken van de bermen. Uitvoeringsduur: juni 2018 – augustus 2018 Foto’s:  

 • De Grift Nieuwleusen

  Project: Bouwrijp maken De Grift III Nieuwleusen Werkzaamheden: Realiseren van natuurlijke overgang tussen platteland en industrieterrein doormiddel van een watergang en natuurwal. Uitvoeringsduur: augustus 2019 – april 2020 Foto’s:  

 • Rheezermaten Hardenberg

  Project: Rheezermaten Hardenberg Werkzaamheden: Aanleg plateaus van grasbetonstenen Uitvoeringsduur: november 2020 – februari 2021 Foto’s:  

 • Bedrijfsterrein Bullingerslag

  Project: Bedrijfsterrein Bullingerslag Werkzaamheden: Ontgraven terrein en bouwput, aanbrengen van verharding en diverse werkzaamheden ten behoeve van de bouw. Uitvoeringsduur: Februari 2021 Foto’s:

 • BRM en WRM Kievitsland Almere

  Project: Bouw- en woonrijp maken Kievitsland Almere Werkzaamheden: Het aanleggen van de infrastructuur, waaronder het ontgraven en aanbrengen van wegen, het aanplanten van plantsoenen en het realiseren van hemelwatervoorziening. Het ontgraven en aanvullen van woningen, aanleggen van tuinen en bestrating op de woonkavels. Uitvoeringsduur: augustus 2018 – heden Foto’s:

 • Fietspad Kanlaan

  Project: Realisatie fietspad Kanlaan Punthorst Werkzaamheden: Ontgraven van watergangen en cunetten, aanleg van duikers t.b.v. inritten, aanbrengen van bestrating en grasbetonstenen bij inritten, aanbrengen van drempels, het afwerken van de betonverharding en het herleggen van de bermverharding langs de rijbaan. Uitvoeringsduur: Oktober 2020 – heden Foto’s:    

 • Onderhoudspad Oostdijk Veessen

  Project: Onderhoudspad Oostdijk Veessen Werkzaamheden: Ontgraven cunet, aanbrengen van 18.000 m2 straatlaag en grasbetonstenen, vullen en afwerken van grasbetonverharding. Uitvoeringsduur: mei 2020 – september 2020 Foto’s:

 • N351 Kuinre

  Project: Reconstructie N351 Kuinre Werkzaamheden: Uitvoeren van grondwerk, aanbrengen van fundering, aanbrengen van bermverharding en het aanvullen en afwerken van de bermen. Uitvoeringsduur: september 2019 – januari 2020 Foto’s:

 • N334 Steenwijk

  Project: Reconstructie N334 Steenwijk Werkzaamheden: Aanbrengen elementenverharding op de rotonde, aanbrengen van grasbetonstenen en het afwerken en inzaaien van de bermen. Uitvoeringsduur: oktober 2019 – april 2020 Foto’s:

 • Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân

  Project: Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân Werkzaamheden: Het Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân hebben we meerdere jaren achter elkaar uitgevoerd. In deze periode hebben we diverse varianten van bermverharding aangebracht, o.a. grasbetonstenen, bermbeton SeCuBric platen en freesasfalt. Daarnaast hebben we ook de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de bermverharding, en het nieuwe asfalt. Ook hebben we langs de IJsselmeerdijk […]

 • Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld

  Project: Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld is één van de projecten van het landelijke ‘Ruimte voor de rivier’, gericht op een veiliger rivierengebied. Werkzaamheden: Aanbrengen grasbetonstenen bij een aantal wegen van dit project. Start werkzaamheden: Juli 2016 Einde werkzaamheden: Medio 2017 Foto’s: Bekijk alle projecten

 • WRM Doornsteeg Nijkerk

  Project: Woonrijp maken Doornsteeg Nijkerk Werkzaamheden: Het aanbrengen van de definitieve verharding en het realiseren van recreatievoorzieningen. Uitvoeringsduur: juni 2017 – september 2019 Foto’s:

 • WRM Vellertzoom Apeldoorn

  Project: Woonrijp maken Vellertzoom Apeldoorn Werkzaamheden: Het ontgraven van watergangen, het realiseren van natuur- en recreatievoorzieningen en het aanbrengen van definitieve verharding. Uitvoeringsduur: januari 2016 – juni 2016 Foto’s: