• BRM Rouveen Zuid

  Project: BRM Rouveen Zuid  Werkzaamheden:  In mei 2023 zijn we gestart met het bouwrijp maken van de nieuwe woonwijk Rouveen Zuid in opdracht van de Gemeente Staphorst, een nieuwbouwwijk waar in 2024 88 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het ontgraven en aanvullen van c.a. 20.000 m3 aan cunetten, het aanbrengen van de […]

 • Verleggen riolering Vendelweg Steenwijk

  Project: Verleggen riolering Vendelweg Steenwijk Werkzaamheden: In opdracht van de Gemeente Steenwijkerland hebben we aan de Vendelweg te Steenwijk de bestaande riolering omgelegd om ruimte te creëren voor de nieuwbouw van een ambulancepost. Uitdagend aan deze klus was dat de nieuwe riolering strak langs diverse obstakels aangebracht moest worden op een diepte van 2,5 meter. […]

 • Vervangen drukriolering Ø250 Rijksparallelweg Staphorst

  Project: Spoedvervanging drukriolering Ø250 Rijksparallelweg Staphorst Werkzaamheden: Begin mei hebben we in opdracht van de Gemeente Staphorst met spoed een lekkende drukriolering Ø250 vervangen onder de Rijksparallelweg te Staphorst. Eind april werd deze lekkage geconstateerd, in samenwerking met de Gemeente Staphorst en Save Traffic Nederland heeft ons uitvoeringsteam in no-time een plan bedacht om de […]

 • BRM / WRM Poeleweg IJhorst

  Project: Bouw- en woonrijp maken Poeleweg IJhorst  Werkzaamheden: Medio 2022 hebben wij het project BRM/WRM Poeleweg te IJhorst van de Gemeente Staphorst aangenomen. Vanaf september t/m november 2022 voeren wij hier het complete bouwrijp maken uit van de nieuwe woonwijk. Dit bestaat onder andere uit het ontgraven van de cunetten, het aanbrengen van het hoofdriool […]

 • Ontwerp & realisatie Industrieterrein De Esch IV

  Project: Ontwerp & realisatie Industrieterrein De Esch IV Werkzaamheden:  Eind 2021 zijn wij samen met de Gemeente Staphorst in bouwteam gestart met het ontwerp van het Industrieterrein De Esch IV te Staphorst. Op 4 maart 2022 heeft Wethouder Lucas Mulder van de Gemeente Staphorst samen met Roelof Kooiker de openingshandeling uitgevoerd en daarmee het startschot […]

 • Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen

  Project:  Herinrichting Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen Omschrijving:  Het project ‘Herinrichting Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen’ is een bouwteam-werk wat we uitvoeren in samenwerking met Van Rens, NTP en Gemeente Hoogeveen. NTP neemt het ontwerp en de asfaltwerkzaamheden voor haar rekening, Van Rens de verkeersmaatregelen en het overige werk wordt uitgevoerd door Kooiker Infra BV. Het werk bestaat uit de aanleg […]

 • Fietspad Kanlaan

  Project: Bouwteam realisatie fietspad Kanlaan Punthorst Omschrijving: Oktober 2020 zijn we in combinatie met NTP en Gemeente Staphorst gestart met de uitvoeringsfase van het project Fietspad Kanlaan te Punthorst. Hierbij hebben we ruim 4 kilometer fietspad aangebracht langs de bestaande weg. Voor de aanleg van dit fietspad moest een groot aantal obstakels overwonnen worden, zo […]

 • Groot onderhoud Gooiseweg N305 Zeewolde

  Project:  Groot onderhoud Gooiseweg N305 Zeewolde Uitvoeringsduur:  september 2021 – november 2021 Werkzaamheden: Aanbrengen fundering wegverbreding Aanbrengen bermverharding van grasbetonstenen op doek Aanbrengen van stikstofopnemende split in de grasbetonstenen Foto’s: 

 • Oosterparallelweg Staphorst

  Project: Aanleg nieuwe aansluiting Oosterparallelweg – J.J. Gorterlaan Werkzaamheden:  Ontgraven van cunetten, aanbrengen fundering, duikers en bermbeton en afwerken van bermen en wadi’s. Uitvoeringsduur: Eind augustus 2021 – begin oktober 2021 Foto’s:

 • BRM en WRM Kievitsland Almere

  Project: Bouw- en woonrijp maken Kievitsland Almere Opdrachtgever: Vereniging van eigenaren Kievitsland B.V. Omschrijving: Medio 2018 zijn wij gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase op het project ‘Kievitsland Almere’ in opdracht van de projectontwikkelaar. In de jaren daarna hebben we telkens weer nieuwe fasen bouwrijp gemaakt. Begin 2020 zijn we gestart met […]

 • Bermverharding N7 Groningen-stad

  Project: Bermverharding N7 Groningen-Stad Omschrijving: In de bouwvak van 2021 hebben we tijdens de zomer-afsluiting van de N7 door Groningen-Stad in opdracht van Combinatie Herepoort de bermverharding langs het oostelijke deel van de N7 aangebracht. Uitvoeringsduur: Augustus 2021 en mei 2022 Foto’s:

 • Rioolomlegging Bosmansweg-Vechtland Nieuwleusen

  Project: Rioolomlegging Bosmansweg-Vechtland Nieuwleusen Werkzaamheden: Omleggen van het bestaande betonriool Ø1000 op ruim 5 meter, het plaatsen van een betonput en het aanbrengen van een nieuw betonriool Ø1200 vanuit de nieuwe put eveneens op 5 meter diepte. Dit alles in opdracht van Gemeente Dalfsen. Uitvoeringsduur: januari 2020 – maart 2020 Foto’s:    

 • Spiekweg Zeewolde

  Project: Reconstructie fietspad Spiekweg Zeewolde Werkzaamheden: Ontgraven cunet, aanbrengen fundering en het afwerken van de bermen. Uitvoeringsduur: juni 2018 – augustus 2018 Foto’s:  

 • De Grift Nieuwleusen

  Project: Bouwrijp maken De Grift III Nieuwleusen Werkzaamheden: Realiseren van natuurlijke overgang tussen platteland en industrieterrein doormiddel van een watergang en natuurwal. Uitvoeringsduur: augustus 2019 – april 2020 Foto’s:  

 • Rheezermaten Hardenberg

  Project: Rheezermaten Hardenberg Werkzaamheden: Aanleg plateaus van grasbetonstenen Uitvoeringsduur: november 2020 – februari 2021 Foto’s:  

 • Bedrijfsterrein Bullingerslag

  Project: Bedrijfsterrein Bullingerslag Werkzaamheden: Ontgraven terrein en bouwput, aanbrengen van verharding en diverse werkzaamheden ten behoeve van de bouw. Uitvoeringsduur: Februari 2021 Foto’s:

 • Onderhoudspad Oostdijk Veessen

  Project: Onderhoudspad Oostdijk Veessen Werkzaamheden: Ontgraven cunet, aanbrengen van 18.000 m2 straatlaag en grasbetonstenen, vullen en afwerken van grasbetonverharding. Uitvoeringsduur: mei 2020 – september 2020 Foto’s:

 • N351 Kuinre

  Project: Reconstructie N351 Kuinre Werkzaamheden: Uitvoeren van grondwerk, aanbrengen van fundering, aanbrengen van bermverharding en het aanvullen en afwerken van de bermen. Uitvoeringsduur: september 2019 – januari 2020 Foto’s:

 • N334 Steenwijk

  Project: Reconstructie N334 Steenwijk Werkzaamheden: Aanbrengen elementenverharding op de rotonde, aanbrengen van grasbetonstenen en het afwerken en inzaaien van de bermen. Uitvoeringsduur: oktober 2019 – april 2020 Foto’s:

 • Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân

  Project: Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân Werkzaamheden: Het Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân hebben we meerdere jaren achter elkaar uitgevoerd. In deze periode hebben we diverse varianten van bermverharding aangebracht, o.a. grasbetonstenen, bermbeton SeCuBric platen en freesasfalt. Daarnaast hebben we ook de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de bermverharding, en het nieuwe asfalt. Ook hebben we langs de IJsselmeerdijk […]

 • Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld

  Project: Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld is één van de projecten van het landelijke ‘Ruimte voor de rivier’, gericht op een veiliger rivierengebied. Werkzaamheden: Aanbrengen grasbetonstenen bij een aantal wegen van dit project. Start werkzaamheden: Juli 2016 Einde werkzaamheden: Medio 2017 Foto’s: Bekijk alle projecten

 • WRM Doornsteeg Nijkerk

  Project: Woonrijp maken Doornsteeg Nijkerk Werkzaamheden: Het aanbrengen van de definitieve verharding en het realiseren van recreatievoorzieningen. Uitvoeringsduur: juni 2017 – september 2019 Foto’s:

 • WRM Vellertzoom Apeldoorn

  Project: Woonrijp maken Vellertzoom Apeldoorn Werkzaamheden: Het ontgraven van watergangen, het realiseren van natuur- en recreatievoorzieningen en het aanbrengen van definitieve verharding. Uitvoeringsduur: januari 2016 – juni 2016 Foto’s: