Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân

Project:
Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân

Werkzaamheden:
Het Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân hebben we meerdere jaren achter elkaar uitgevoerd. In deze periode hebben we diverse varianten van bermverharding aangebracht, o.a. grasbetonstenen, bermbeton SeCuBric platen en freesasfalt. Daarnaast hebben we ook de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de bermverharding, en het nieuwe asfalt. Ook hebben we langs de IJsselmeerdijk drainagevoorzieningen aangelegd ten behoeve van de afvoer van het hemelwater.

Uitvoeringsduur:
2013-2020

Foto’s:

Geef een reactie