Bedrijfsterrein Bullingerslag

Project:
Bedrijfsterrein Bullingerslag

Werkzaamheden:
Ontgraven terrein en bouwput, aanbrengen van verharding en diverse werkzaamheden ten behoeve van de bouw.

Uitvoeringsduur:
Februari 2021

Foto’s: