Ontwerp & realisatie Industrieterrein De Esch IV

Project: Ontwerp & realisatie Industrieterrein De Esch IV

Werkzaamheden: 

Eind 2021 zijn wij samen met de Gemeente Staphorst in bouwteam gestart met het ontwerp van het Industrieterrein De Esch IV te Staphorst. Op 4 maart 2022 heeft Wethouder Lucas Mulder van de Gemeente Staphorst samen met Roelof Kooiker de openingshandeling uitgevoerd en daarmee het startschot gegeven voor de aanleg van 18 hectare duurzame industriegrond.

April 2022 zijn we, nadat het definitieve ontwerp goedgekeurd was, gestart met het bouwrijp maken van de ruim 18 hectare landbouwgrond. Dit bestaat onder andere uit het ontgraven van alle wegcunetten en meerdere watergangen, het aanbrengen van een betonnen doorvaar-duiker in de watergang en het aanbrengen van ruim 3,2 kilometer hoofdriool. Naar verwachting worden deze werkzaamheden begin 2023 afgerond. Wanneer het grootste deel van de kavels bebouwd is, gaan we verder met het woonrijp maken. Dit zal naar verwachting medio 2024 uitgevoerd worden.

Uitvoeringsduur: Eind 2021 – heden

Foto’s: