Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen

Project: 
Herinrichting Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen

Omschrijving: 
Het project ‘Herinrichting Toldijk-Middenveldweg Hoogeveen’ is een bouwteam-werk wat we uitvoeren in samenwerking met Van Rens, NTP en Gemeente Hoogeveen. NTP neemt het ontwerp en de asfaltwerkzaamheden voor haar rekening, Van Rens de verkeersmaatregelen en het overige werk wordt uitgevoerd door Kooiker Infra BV.

Het werk bestaat uit de aanleg van 3 rotondes waaronder één turborotonde nabij de afslag ‘Fluitenberg’ van de snelweg A28. Tussen deze rotondes in en langs de uitvoegstrook van de A28 wordt een extra rijbaan aangelegd.

Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken zijn we gestart met het maken van een by-pass langs de toekomstige locatie van de turborotonde. Op deze wijze was het voor ons mogelijk om de turborotonde buiten het verkeer te realiseren. Daarna hebben we het nieuwe betonfietspad aangelegd zodat ook het doorgaande fietsverkeer met zo min mogelijk hinder de werkzaamheden kan passeren.

Nadat de turborotonde is afgerond zijn we begonnen met het aanbrengen van de extra rijstrook zodat het afslaand verkeer vanaf de A28 de werkzaamheden op het kruispunt van de 2e rotonde boven aan de afslag kan passeren, en zijn weg kan vervolgen naar de turborotonde. De by-pass langs de turborotonde kan dan verwijderd worden. Op het moment dat het viaduct over de A28 niet bereikbaar is door de aanleg van de tweede rotonde wordt ook het brugdek geript en voorzien van een nieuwe laag asfalt.

Als laatste brengen we de rotonde aan de overzijde van de A28 aan, op dat moment kan het verkeer zonder hinder aan de noordelijke zijde van de A28 passeren terwijl wij buiten het verkeer de rotonde aanbrengen.

Uitvoeringsduur: 
Oktober 2021 – Maart 2022

 

Foto’s: