BRM en WRM Kievitsland Almere

Project:
Bouw- en woonrijp maken Kievitsland Almere

Werkzaamheden:
Het aanleggen van de infrastructuur, waaronder het ontgraven en aanbrengen van wegen, het aanplanten van plantsoenen en het realiseren van hemelwatervoorziening.

Het ontgraven en aanvullen van woningen, aanleggen van tuinen en bestrating op de woonkavels.

Uitvoeringsduur:
augustus 2018 – heden

Foto’s: