BRM / WRM Poeleweg IJhorst

Project: Bouw- en woonrijp maken Poeleweg IJhorst 

Werkzaamheden:

Medio 2022 hebben wij het project BRM/WRM Poeleweg te IJhorst van de Gemeente Staphorst aangenomen. Vanaf september t/m november 2022 voeren wij hier het complete bouwrijp maken uit van de nieuwe woonwijk. Dit bestaat onder andere uit het ontgraven van de cunetten, het aanbrengen van het hoofdriool en het aanbrengen van de bouwwegen met noodbestrating.

Eind 2023 hopen we het bouwrijp maken te vervolgen met het woonrijp maken. Hieronder valt het aanbrengen van de definitieve bestrating en de realisatie van het groen.

Uitvoeringsduur: September 2022 – heden

Foto’s: