WRM Doornsteeg Nijkerk

Project:
Woonrijp maken Doornsteeg Nijkerk

Werkzaamheden:
Het aanbrengen van de definitieve verharding en het realiseren van recreatievoorzieningen.

Uitvoeringsduur:
juni 2017 – september 2019

Foto’s: