Works
  • Bedrijfsterrein Bullingerslag

    Project: Bedrijfsterrein Bullingerslag Werkzaamheden: Ontgraven terrein en bouwput, aanbrengen van verharding en diverse werkzaamheden ten behoeve van de bouw. Uitvoeringsduur: Februari 2021 Foto’s:

  • Vetafscheider GRAAG Zwolle

    Project: Vetafscheider GRAAG Zwolle Werkzaamheden: Plaatsen en aansluiten van de vetafscheider tbv keuken. Uitvoeringsduur: juni 2020 Foto’s:  

  • Onderhoudspad Oostdijk Veessen

    Project: Onderhoudspad Oostdijk Veessen Werkzaamheden: Ontgraven cunet, aanbrengen van 18.000 m2 straatlaag en grasbetonstenen, vullen en afwerken van grasbetonverharding. Uitvoeringsduur: mei 2020 – september 2020 Foto’s:

  • N351 Kuinre

    Project: Reconstructie N351 Kuinre Werkzaamheden: Uitvoeren van grondwerk, aanbrengen van fundering, aanbrengen van bermverharding en het aanvullen en afwerken van de bermen. Uitvoeringsduur: september 2019 – januari 2020 Foto’s:

  • N334 Steenwijk

    Project: Reconstructie N334 Steenwijk Werkzaamheden: Aanbrengen elementenverharding op de rotonde, aanbrengen van grasbetonstenen en het afwerken en inzaaien van de bermen. Uitvoeringsduur: oktober 2019 – april 2020 Foto’s:

  • Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân

    Project: Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân Werkzaamheden: Het Asfaltonderhoud Súdwest Fryslân hebben we meerdere jaren achter elkaar uitgevoerd. In deze periode hebben we diverse varianten van bermverharding aangebracht, o.a. grasbetonstenen, bermbeton SeCuBric platen en freesasfalt. Daarnaast hebben we ook de bermen afgewerkt en ingezaaid langs de bermverharding, en het nieuwe asfalt. Ook hebben we langs de IJsselmeerdijk […]

  • WRM Nieuwe Landen fase II Lemelerveld

    Project: Woonrijp maken Nieuwe Landen fase II Lemelerveld Werkzaamheden: Aanleggen van watergangen en natuurvoorzieningen, en het aanbrengen van de definitieve verharding. Uitvoeringsduur: januari 2020 – oktober 2020 Foto’s: Foto’s:

  • Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld

    Project: Ruimte voor de rivier – Veessen – Wapenveld is één van de projecten van het landelijke ‘Ruimte voor de rivier’, gericht op een veiliger rivierengebied. Werkzaamheden: Aanbrengen grasbetonstenen bij een aantal wegen van dit project. Start werkzaamheden: Juli 2016 Einde werkzaamheden: Medio 2017 Foto’s: Bekijk alle projecten

  • Reconstructie Meestersweg Staphorst

    Project: Reconstructie Meestersweg Staphorst Werkzaamheden: Het realiseren van een gescheiden rioolstelsel en het aanbrengen van de verharding. Uitvoeringsduur: januari 2016 – juni 2016 Foto’s:

  • WRM Doornsteeg Nijkerk

    Project: Woonrijp maken Doornsteeg Nijkerk Werkzaamheden: Het aanbrengen van de definitieve verharding en het realiseren van recreatievoorzieningen. Uitvoeringsduur: juni 2017 – september 2019 Foto’s: